© 2017 Херсонський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
ks.cppk@ukr.net

 

 

ТЕСТИ на перевірку знань посадових осіб з європейської інтеграції України1. Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами була підписана у:
  А) 2014 році
  Б) 1994 році
  В) 2004 році

2 Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, була підписана
  А) 2014 році
  Б) 1994 році
  В) 2004 році

3.Країн-членів ЄС станом на 31 грудня 2014 року:
  А) 27
  Б) 25
  В) 28

4. Ратифікація - :
  А) процес, згідно з яким надається згода уповноваженим органом законодавчої влади на обов'язковість міжнародного документа, який з моменту затвердження набирає юридичну силу та становить частину національного законодавства.
  Б) процес, згідно з яким надається згода уповноваженим органом законодавчої влади на обов'язковість національного документа, який з моменту затвердження набирає юридичну силу та становить частину міжнародного законодавства.
  В) прийняття міжнародного документа на рівні національного законодавства.

5. Імплементація - це
  А) здійснення, виконання державою міжнародних правових норм.
  Б) здійснення, виконання державою міжнародних правових норм. Кожна держава сама визначає методи і засоби імплементації. У міжнародному договорі також може бути передбачена необхідність видання закону чи іншого акта для його здійснення.
  В) методи і засоби імплементації здійснення, виконання державою міжнародних правових норм.

6. Для вступу в дію Угод про асоціацію длостатньо, щоб його ратифікували:
  А) всі країни-члени ЄС;
  Б) 2/3 країн -членів ЄС;
  В) половина країн -членів ЄС

7. Стратегічні пріоритети членства України в ЄС:
  А)Забезпечення сталого економічного зростання
  В)Утвердження інноваційної моделі розвитку
  С)Соціальна переорієнтація економічної політики

8. Рік створення ЄС:
  А) 1951;
  Б) 1948;
  В) 1993

9. Який договір ліг в основу створення Європейського Союзу:
  А) Маастріхський .
  Б) Амстердамський
  В) Ніццький

10. Структура ЄС складається із:
  А) трьох складових
  Б) двох складових
  В) чотирьох складових