© 2017 Херсонський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
ks.cppk@ukr.net

 

 

Тестові завдання
на знання Закону України « Про запобігання корупції»1. Порівняно із Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції” (2011 р.) Закон України «Про запобігання корупції» доповнив перелік суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення такими посадовими особами з наведеного переліку:
  а) державні службовці;
  б) члени Національного агентства з питань запобігання корупції;
  в) народні депутати України.

2. На даний час в Україні функції спеціально уповноваженого органу з питань антикорупційної політики покладені на:
  а) Міністерство внутрішніх справ України;
  б) Національне агентство з питань запобігання корупції;
  в) Службу безпеки України.

3. Засади антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія) в Україні визначає:
  а) Президент України;
  б) Верховна Рада України;
  в) Кабінет Міністрів України.

4. Національне агентство з питань запобігання корупції є відповідальним та підконтрольним перед:
  а) Президентом України;
  б) Кабінетом Міністрів України;
  в) Верховною Радою України.

5. Національне агентство з питань запобігання корупції утворюється:
  а) Головою Національного агентства;
  б) Кабінетом Міністрів України;
  в)Верховною Радою України.

6. До складу Національного агентства входить:
  а) 10 осіб;
  б) 5 осіб;
  в) 3 особи.

7. Члени Національного бюро призначаються на посаду:
  а) Президентом України;
  б) Кабінетом Міністрів України;
  в) Верховною Радою України.

8. Члени Національного бюро призначаються на посаду строком на:
  а) 5 років;
  б) 4 роки;
  в) 3 роки.

9. Державна програма з питань запобігання корупції розробляється:
  а) Національним агентством з питань запобігання корупції;
  б) Кабінетом Міністрів України;
  в) Верховною Радою України.

10. Державна програма з питань запобігання корупції затверджується:
  а) Президентом України;
  б) Кабінетом Міністрів України;
  в) Верховною Радою України.

11. Особи, уповноважені на виконання функцій держави, можуть приймати подарунки, якщо їх вартість не перевищує:
  а) 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття подарунка, одноразово;
  б) одну мінімальну заробітну плату, встановлену на день прийняття подарунка, одноразово.

12. Особи, уповноважені на виконання функцій держави, можуть приймати подарунки, якщо сукупна вартість таких подарунків, отриманих з одного джерела протягом року не перевищує:
  а) одного прожиткового мінімуму;
  б) двох прожиткових мінімумів.

13. Нагляд за додержанням законів у сфері запобігання і протидії корупції здійснюється:
  а) Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою;
  б) Верховною Радою України;
  в) Міністерством юстиції України.

14. Контроль за виконанням законів у сфері боротьби з корупцією здійснюється:
  а) Верховною Радою України;
  б) Конституційним судом України;
  в) Прем'єр-міністром України.

15. Вчинення корупційних діянь тягне за собою:
  а) кримінальну відповідальність;
  б) адміністративну відповідальність;
  в) адміністративну, кримінальну, цивільно-правову, дисциплінарну.

16. Загальні правила етичної поведінки затверджує:
  а) Національне агентство з питань запобігання корупції;
  б) Кабінет Міністрів України;
  в) Верховна Рада України.

17. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру подається до:
  а) органу, в якому працює особа;
  б) Нацагентству з питань запобігання корупції, на офіційний веб-сайт.

18. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру:
  а) заповнюється декларантом власноручно;
  б) друкується за допомогою комп’ютера.

19. У Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру поле “сума витрат (грн) на придбання у власність/оренду чи на інше право користування” у позиції 25 “Квартири” заповнюється, якщо разова витрата (вклад/внесок) по цій позиції у звітному році дорівнює або перевищує:
  а) 10 тис. гривень;
  б) 50 тис. гривень;
  в) 80 тис. гривень.

20. У Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру відомості щодо місцезнаходження об’єкта, що зазначається у позиції 23 “Земельні ділянки”, є:
  а) відкритою інформацією;
  б) інформацією з обмеженим доступом;
  в) таємною інформацією.

21. Антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів проводить:
  а) Верховна Рада України;
  б) Міністерство юстиції України;
  в) Департамент юридичного забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів України.

22. Національне агентство з питань запобігання корупції готує та оприлюднює у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку звіт про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції щороку не пізніше:
  а) 1 лютого;
  б) 15 квітня;
  в) 20 травня.

23. Виконання яких видів діяльності за сумісництвом дозволено особам, уповноваженим на виконання функцій держави Законом України "Про запобігання корупції":
  а) медична практика, творча діяльність;
  б) бухгалтерська робота.

24. Прийняті в наслідок корупційних діянь неправомірні нормативно-правові акти та рішення підлягають:
  а) скасуванню;
  б) переробці;
  в) продовжують діяти до відповідного рішення суду.

25. Конфлікт інтересів це:
  а) суперечність між особистими інтересами керівника і підлеглого;
  б) суперечність між особистими інтересами особи та її службовими повноваженнями;
  в) суперечність між службовими інтересами керівника і підлеглого.

26. Про наявність конфлікту інтересів потрібно повідомити негайно:
  а) правоохоронні органи;
  б) податкову службу;
  в) безпосередньо керівника.

27. Закон України "Про запобігання корупції" введено в дію:
  а) 14 жовтня 2014 року;
  б) 26 квітня 2015 року.