© 2018 Херсонський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
ks.cppk@ukr.net

 

 

Про участь у VII Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Молодь у світі сучасних технологій».

1 червня 2018 року директор Херсонського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації Сергій Білорусов взяв участь у VII Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Молодь у світі сучасних технологій» за тематикою: «Інформаційні технології в економіці, менеджменті та управлінні проектами». Тема доповіді була спрямована на прийняття управлінських рішень з питань регіонального розвитку із застосуванням проектного підходу та інформаційних технологій та представлена у співавторстві з Наталією Пасенко – директором КП «Розвиток електронного самоврядування».

Відкрили конференцію Юрій Бардачов – доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ректор ХНТУ, Галина Савіна – професор, проректор з наукової роботи ХНТУ та Галина Райко – доцент, в.о. зав. кафедрою економічної кібернетики та управління проектами ХНТУ.

Доповіді наукової конференції містили результати наступних досліджень: новітні технології управління соціально-економічного розвитку регіону; інформаційні системи та технології в економіці, січасні тенденції розвитку інформаційнпих технологій в регіональній економіці та систем підтримки прийняття рішень інноваційного розвитку економіки, управління проектами підвищення інвестиційної привабливості регіону та ін.