© 2019 Херсонський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій
ks.cppk@ukr.net

 

 

Дякую, що ви завітали на наш сайт!


Херсонський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій запрошує до співпраці та пропонує детально ознайомитись з єдиним в області закладом післядипломної освіти, який виконує функції професійного навчання кадрів органів державної влади та місцевого самоврядування.

За роки діяльності Центр пройшов шлях становлення протягом якого накопичено цінний досвід організації та науково-методичного забезпечення підвищення кваліфікації кадрів.

На підставі аналітичних матеріалів Національного агенства України з питань державної служби Центр входить до числа лідируючих закладів післядипломної освіти. Про це свідчить щорічне виконання державного замовлення з підвищення кваліфікації управлінських кадрів, впровадження в навчальний процес інноваційних технологій, високий рівень надання освітніх послуг завдяки наполегливій, творчій, натхненній праці працівників та викладачів Центру.

Важливим фактором досягнення успіхів є тісна співпраця з замовниками навчання, вивчення та запровадження як вітчизняного так і зарубіжного досвіду.

Все це дозволяє організовувати підвищення кваліфікації кадрів відповідно до сучасних вимог, вести діяльність на належній професійній основі.

Центр надає освітні послуги:

 • професійне навчання, науково-методичне консультування за напрямком «Державне управління»
 • проведення тренінгів для керівників та фахівців органів виконавчої влади та місцевого самоврядування
 • надання методичної допомоги, проведення індивідуального консультування для осіб, які самостійно підвищують кваліфікацію
 • організація інформаційно-комунікативних заходів (відео-конференцій, відео-мостів, тощо)
 • проведення групових та індивідуальних консультацій юриста, психолога, експертів з фахових питань
 • стажування на базі Центру викладачів, магістрантів, слухачів Молодіжної школи регіонального державного управління
 • видавнича діяльність
 • підготовка заявок на участь в проектах
 • дистанційне навчання працівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
 • проведення тематичних семінарів, лекторіїв
 • проведення соціологічних досліджень з питань управління трудовими відносинами
 • організація роботи творчих студій
 • виготовлення та використання ліцензійних, інформаційно-аналітичних матеріалів
 • організація роботи з електронною бібліотекою
 • консультування щодо роботи в комп’ютерній мережі Internet

На сучасному етапі розвитку державного управління заклади післядипломної освіти покликані відігравати значну роль у поширенні інформації та донесенні її до управлінських кадрів, всіх зацікавлених осіб. Сподіваємось, що наш сайт стане надійним помічником у вашій професійній діяльності.З щирою повагою,
Директор Херсонського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації
Сергій Георгійович Білорусов